ĐẠI SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI Na-Uy
Địa chỉ
: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo. Địa chỉ gửi bưu điện: Pb. 6635 St Olavsplass, 0130 Oslo.
Điện thoại:
+47 22 20 33 00
Fax:
+47 22 20 33 01
E-mail
: vietnamnorway@gmail.com

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​