• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NA UY

  LỊCH LÀM VIỆC LÃNH SỰ

  ​​1.     Các thủ tục Lãnh sự thông thường:

  Thứ Hai:   09.30 - 12.00

  Thứ Tư:    09.30 - 12.00

  Thứ Năm: 09.30 - 12.00  

  2.     Các thủ tục Hộ tịch, quốc tịch, công chứng/chứng thực đề nghị đặt lịch hẹn qua email: vietnamnorway@gmail.com

  ( Đại sứ quán không làm việc vào cuối tuần và các ngày lễ của Việt Nam và Na Uy) 


 •    Trân trọng./.
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​