Ảnh - tiểu sử.jpg

Tiểu sử Ngài Lê Hồng Lam

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Na Uy

 

     Ngài Lê Hồng Lam được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Na Uy và đã trình Quốc thư lên Nhà vua Na Uy ngày 13 tháng 2 năm 2020, trở thành Đại sứ Việt Nam thứ tư kể từ khi Sứ quán Việt Nam được tái lập tại Oslo năm 2009.

      Trước khi đảm nhiệm cương vị hiện nay, Đại sứ Lê Hồng Lam đã giữ cương vị Vụ trưởng Vụ  Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ Việt Nam trong hơn 7 năm. Đại sứ cũng đã từng làm Tham tán, Trưởng phòng kinh tế tại Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C. , Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ năm 2007 đến năm 2012.

      Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1984, Đại sứ Lê Hồng Lam được bố trí công tác tại Viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao với chức danh nghiên cứu viên về quan hệ quốc tế. Từ năm 1992 đến năm 2007, Đại sứ được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm thư ký đối ngoại giúp việc cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, rồi được bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng tại Vụ Quan hệ quốc tế, chuyên trách theo dõi vấn đề tài chính đối ngoại, viện trợ phát triển và quan hệ của Việt Nam với các tổ chức tài chính quốc tế.

      ​Đại sứ Lê Hồng Lam đã tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao, nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam với bằng cử nhân về  Quan hệ quốc tế. Trong thời gian công tác tại Văn phòng Chính phủ, ông đã học lấy bằng sau đại học về Kinh tế học của trường Đại học Tổng hợp Luân Đôn, Vương quốc Anh và bằng Tiến sỹ kinh tế của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới ở Hà Nội. Ông kết hôn với bà Nguyễn Ngọc Liên và có 2 con.

​ 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​