​​​

VỀ VIỆC CÔNG DÂN VIỆT NAM CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ VỀ VIỆT NAM

      Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang chuyển biến ngày càng nghiêm trọng, số ca lây nhiễm liên tục tăng. Đại sứ quán trân trọng đề nghị các công dân Việt Nam đang ở nước ngoài cần thực hiện các khuyến cáo, hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch của chính quyền Na Uy hạn chế tối đa các giao tiếp, di chuyển khỏi chỗ ở nhất là di chuyển giữa các vùng, tỉnh và thành phố, chỉ di chuyển khi có lý do thiết yếu theo quy định.

      Trong trường hợp thật sự cần thiết phải trờ về Việt Nam, đề nghị công dân đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy và gửi hồ sơ kèm theo vào địa chỉ email: vietnamnorway@gmail.com để Đại sứ quán hỗ trợ tiếp nhận thông tin đăng ký gửi về nước để Chính phủ Việt Nam xem xét, có phương án phối hợp bố trí hàng không, thu xếp chỗ cách ly tại Việt Nam, phù hợp với khả năng đáp ứng trong nước:

- Đơn đăng ký (xin gửi kèm theo)

- Photocopy Hộ chiếu Việt Nam

- Photocopy giấy tờ cư trú hợp pháp tại Na Uy

- Photocopy vé máy bay về Việt Nam


​​Thông tin đăng ký theo đường link sauhttps://forms.gle/j4w5Xp97​​eZM9mwXJ9


Chú ý: Do tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng và khó lường, Chính phủ Việt Nam đang tiến hành các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh ở mức tối đa, những thông tin hiện nay dựa trên chỉ đạo của Chính phủ tính đến ngày 20/03/2020. Thông tin trên có thể sẽ thay đổi hoặc bổ sung tuỳ vào tình hình dịch bệnh thực tế và chỉ đạo mới nhất của Chính phủ.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán theo số điện thoại: (+47) 93202629 hoặc (+47) 22 20 33 00


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​