Thư thăm hỏi của Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gửi kiều bào


       Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã có thư thăm hỏi, đ​ộng viên cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy xin trân trọng giới thiệu bức thư trên.​

47 Thư của Chủ nhiệm UBNN về người VN ở nước ngoài-1.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​