Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Vương Quốc Nauy sẽ đóng cửa trong hai ngày 22/11 và 23/11​/ 2023. ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​