Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Nauy, Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán sẽ đóng cửa từ ngày 17/05/2023 đến hết ngày 18/05/2023. Bộ phận Lãnh sự sẽ mở cửa hoạt động trở lại bình thường vào thứ Hai ngày 22​/05/2023.​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​