Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán sẽ đóng cửa trong 2 ngày 6/04/2023 và 10/04/2023.​ Hoạt động lãnh sự sẽ trở lại bình thường vào ngà​y 12/04/2023. ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​