Nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế Lao động và Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán sẽ đóng cửa từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023. Bộ phận Lãnh sự sẽ mở cửa hoạt động trở lại bình thường vào thứ Năm ngày 04/05/2023.​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​