Nhân dịp  Lễ Giáng sinh và Năm mới 2023, bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán sẽ đóng của trong 2 ngày 26/12/2022 và 02/01/2023.​ Hoạt động lãnh sự sẽ trở lại bình thường vào ngà​y 04/01/2023. ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​