​​Cập nhật ngày 18.03.2020 các quy định khi nhập cảnh Việt Nam để phòng dịch Covid-19

     ​ Nhằm ngăn chặn, kiềm chế sự lây lan dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã quyết định:

      Việc tạm dừng cấp thị thực này diễn ra trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00h ngày 18/3/2020.

      Bên cạnh đó, từ 00h ngày 18/3/2020, các trường hợp được miễn thị thực hoặc có Giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một số trường hợp đặc biệt khác (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao...) khi nhập cảnh phải có Giấy xác nhận không dương tính với vi rút gây COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và Giấy này được Việt Nam chấp thuận. Các biện pháp nêu trên không áp dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ.

      Các trường hợp nhập cảnh phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo đúng quy định hiện hành của Việt Nam.

      Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN...

      Xem thêm thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19 tại: http://bit.ly/102TBVPCP​

     ​Nguồn: Thông tin Chính phủ
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​