ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NA UY THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN LÀM VIỆC  TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Na Uy đang chuyển biến ngày càng nghiêm trọng, Đại sứ quán xin trân trọng thông báo thời gian làm việc mới cho đến khi có thông báo tiếp theo:

Thứ 2, 4, 5: từ 10.00 đến 12​.30 sáng

Đối với các trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán theo số điện thoại: (+47) 93202629 hoặc Email: vietnamnorway@gmail.com.

Để tránh lây lan dịch bệnh, Đại sứ quán khuyến khích việc giao dịch thông qua điện thoại/thư điện tử/bưu điện. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​